Nowe urządzenia na placach zabaw przy Punktach Przedszkolnych

Trudno sobie wyobrazić przedszkole, obok którego nie ma miejsca do rekreacji dla maluchów. Plac zabaw dla dzieci to jedna z ważniejszych spraw w przedszkolu, zwłaszcza podczas wiosny, gdy jest ciepło i dzieci chętnie spędzają czas na powietrzu.

Miejsce to powinno być wyposażone w wiele zabawek, by dzieci nie nudziły się zbyt szybko, a przede wszystkim tak zaprojektowane, by znalazły się tam zabawki rożnego rodzaju, dostosowane jednak zawsze do możliwości wiekowych dzieci. Dlatego dzięki projektom realizowanym przez Gminę Parzęczew w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki place zabaw przy Punktach Przedszkolnych w Parzęczewie i Chociszewie są doposażane w nowe urządzenia.

W kwietniu 2011 roku zostały zakupione kolejne zabawki rekreacyjne za prawie 50 000 zł. Urządzenia są wykorzystywane podczas realizowanych zajęć w Punktach Przedszkolnych oraz korzystają z nich dzieci mieszkające na terenie Gminy Parzęczew.

Back to top