Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowe urządzenia na placach zabaw przy Punktach Przedszkolnych

Trudno sobie wyobrazić przedszkole, obok którego nie ma miejsca do rekreacji dla maluchów. Plac zabaw dla dzieci to jedna z ważniejszych spraw w przedszkolu, zwłaszcza podczas wiosny, gdy jest ciepło i dzieci chętnie spędzają czas na powietrzu.

Miejsce to powinno być wyposażone w wiele zabawek, by dzieci nie nudziły się zbyt szybko, a przede wszystkim tak zaprojektowane, by znalazły się tam zabawki rożnego rodzaju, dostosowane jednak zawsze do możliwości wiekowych dzieci. Dlatego dzięki projektom realizowanym przez Gminę Parzęczew w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki place zabaw przy Punktach Przedszkolnych w Parzęczewie i Chociszewie są doposażane w nowe urządzenia.

W kwietniu 2011 roku zostały zakupione kolejne zabawki rekreacyjne za prawie 50 000 zł. Urządzenia są wykorzystywane podczas realizowanych zajęć w Punktach Przedszkolnych oraz korzystają z nich dzieci mieszkające na terenie Gminy Parzęczew.

Back to top