Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowoczesna edukacja

Do tej pory nauka kojarzyła się przede wszystkim z podręcznikiem, tablicą, kredą, biurkiem i dziećmi siedzącymi w ławkach. Tymczasem garściami możemy czerpać z najnowszych osiągnięć techniki i zgrabnie wykorzystywać je w szkolnej edukacji. Gminne szkoły sukcesywnie wyposażane są w nowoczesny sprzęt. Już w chwili obecnej dyrektorzy mogą pochwalić się tablicami interaktywnymi lub monitorami dotykowymi w prawie każdej pracowni. W ramach projektu „Z małych Szkół w Wielki Świat – rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” utworzono dwie pracownie informatyczno – językowe. Dzieci korzystają teraz z 49 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem, m.in. do nauki języków obcych. Naukę ułatwiają zestawy słuchawkowe na każdym stanowisku oraz tablice multimedialne w każdej z pracowni.

Nauczyciele mogą korzystać ze specjalnego systemu do przeprowadzania testów wyposażonego w pilot dla każdego ucznia. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” szkoły zostały wyposażone również w dwa interaktywne monitory dotykowe, które coraz częściej zastępują w szkołach tradycyjne tablice kredowe. Uczniowie chętnie korzystają z nowinek technologicznych, a praca na nowoczesnym sprzęcie przygotowuje je do życia w epoce wszechogarniających multimediów.

Back to top