Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowy Dowódca 1 Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej

Dziś na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej odbyła się uroczystość, podczas której ppłk pil. Mariusz Kościelak objął dowództwo 1 Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej. Gminę Parzęczew reprezentował Wójt Gminy Ryszard Nowakowski oraz jego zastępca Grzegorz Zawadzki. W imieniu własnym oraz całej społeczności Gminy Parzęczew wójtowie złożyli na ręce Dowódcy gratulacje oraz zapewniając o swej życzliwości, wyrazili nadzieję na dobrą współpracę i podejmowanie działań zmierzających do rozwoju zarówno gminy, jak i 1 Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej.

Back to top