Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Odwodnienie terenu na osiedlu przy ul. Łęczyckiej

Trwają prace związane z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego terenu ulic budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Kątnej i Łęczyckiej. W okresie wiosennym i jesiennym przy obfitych opadach deszczu niektóre posesje podtapiane były przez zalegającą wodę. Dletego też w bieżącym roku za kwotę ok. 38 tysięcy złotych zostaną wykonane prace w miejscach najbardziej zagrożonych zalewaniem.
Back to top