Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenie o zawarciu umowy na „Dostawę szlaki na drogi gminne na terenie sołectw Gminy Parzęczew w ilości 1000 ton”

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY  

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że w dniu 18 września 2006 roku zawarta została umowa pomiędzy:
Gminą Parzęczew z siedzibą w 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1 reprezentowaną przez:

Ryszarda Nowakowskiego – Wójta Gminy Parzęczew,

a firmą PRZEWÓZ TOWARÓW, Mieczysław Janicki z siedzibą w 95-045 Parzęczew, ul. Stodolniana 6 reprezentowaną przez:

Mieczysława Janickiego

Przedmiotem umowy jest dostawa szlaki na drogi gminne na terenie sołectw Gminy Parzęczew w ilości 1000 ton.
          Termin realizacji dostaw: 30.10.2006 r.

 Oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymagania ustawowe. 

 

 

Back to top