Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew

Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew

Zobacz także:  Informacja
Back to top