Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku

Back to top