Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Orła po nowemu

Już niebawem w  miejscowości Orła miejsce rekreacji i integracji dla wszystkich mieszkańców Orły i okolicznych wsi.  Wczoraj Dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Orła – etap I”. W ramach projektu powstanie ogólnodostępne miejsce infrastruktury rekreacyjno – turystycznej. Na terenie przylegającym do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej stanie drewniana wiata, wyznaczone zostaną miejsca parkingowe, powstaną nowe nasadzenia, a cały teren zostanie ogrodzony. Wartość projektu to 357 142,86 zł, z czego 300 tys. to dotacja pozyskana w ramach działania ?Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.          

W ostatnim czasie w Orle powstała siłownia plenerowa oraz plac zabaw dla dzieci. Na realizację tych inwestycji Stowarzyszenie „Orła bez granic” pozyskało środki w kwocie 71 997,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Back to top