Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Oszczędne oświetlenie w Gminie Parzęczew

W październiku zakończył się ostatni etap projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew”, którego celem jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Parzęczew poprzez budowę i modernizacji infrastruktury oświetlenia publicznego. Inwestycja była realizowana od września 2017 roku. Przez ten czas udało się wybudować 390 nowoczesnych lamp w technologii LED. Oświetlenie uliczne LED zapewnia bardzo dobrą jakość widzenia, ich jasne i mocne światło doskonale rozświetl powierzchnie co jest szczególnie ważne dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Emitują znacznie mniej dwutlenku węgła niż ich tradycyjne odpowiedniki. Ponadto ich zaletą jest nie generowanie wysokich kosztów utrzymania i zużycia energii.

  W ramach modernizacji inwestycji zostały zamontowane skrzynki  zawierające centralny system redukcji mocy sterowania i zarządzania oświetleniem. Reduktory mocy to urządzenia, które umożliwiają obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych, a poziom redukcji napięcia może być dostosowany do konkretnego typu źródeł światła. Korzyści jakie powstają z zastosowania tego typu rozwiązania to m.in. oszczędności energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia,  wydłużenie żywotności źródeł światła i opraw oświetleniowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji i  konserwacji, zwrot poniesionych kosztów. Jednocześnie zastosowanie mobilnego  systemu sterowania oświetleniem midiBLUE umożliwi Gminie Parzęczew  kontrolować pracę własnej infrastruktury oświetleniowej za pomocą strony internetowej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu całkowita wyniosła 2 341 568,31 zł, w tym dofinansowanie 1 243 859,01 zł.

Back to top