Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Parkingi przy ul. Stodolnianej i Ozorkowskiej już gotowe

W dniach 9 i 20 grudnia 2021 r. miały miejsce odbiory robót dotyczących budowy parkingów w Parzęczewie przy ul. Stodolnianej i Ozorkowskiej. Koszt budowy nowych miejsc parkingowych wyniósł 316 725,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 92% kosztów kwalifikowalnych tj. 236 900,00 zł. Wykonawcą była Firma Drogowa Projektowo – Wykonawcza MAG-BUD Piotr Grzyb.

Przebudowa polegała na utwardzeniu gruntowej nawierzchni parkingów, wyznaczeniu miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowaniu oświetlenia na parkingu przy ul. Ozorkowskiej. Z pewnością podniosło to komfort użytkowania parkingów, ale również poprawiło estetykę przestrzeni publicznej Parzęczewa.

Inwestycja  została zrealizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”, dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Back to top