Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Pismo do wójtów i burmistrzów

 

                                      STAROSTA  ZGIERSKI       

 

95-100 Zgierz,  ul. Sadowa 6a  

tel. (42) 288 81 00,   fax (42) 719 08 16

starostwo@powiat.zgierz.pl,    www.powiat.zgierz.pl

                                                             Zgierz, dnia 13 listopada 2019 r

OR.8010.3.2019.JG

                                                          

 

                                                                       Prezydent  Miasta  Zgierza

                                                                       Burmistrzowie  Miast

                                                                       Wójtowie  Gmin

                                                                     

            W załączeniu przekazuję Państwu pismo Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi wraz z załącznikami, celem zaktywizowania placówek medycznych realizujących świadczenia medyczne w ramach umowy z NFZ, w zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi na Państwa terenie.

STAROSTA ZGIERSKI

Bogdan Jarota

Back to top