Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Łodzi

ajaxdownload6.html

ajaxdownload6.html

ajaxdownload6.htmlW dniu 16.12.2013 r. Wójt Ryszard Nowakowski podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji zadania pn ?Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie”.

Zadanie, którego realizacja rzeczowa dobiegła już końca polegało na:

  • dociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 15 cm (powierzchnia docieplenia to 1117,36 m2),
  • dociepleniu stropodachu styropianem o grubości 20 cm (pow. 892,75m2),
  • wymianie stolarki okiennej (93 szt.) i drzwiowej (7 szt.) oraz
  • wymianie grzejników centralnego ogrzewania z żeliwnych na grzejniki płytowe (44 szt.).

Projekt o łącznej wartości 678 732 PLN współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w kwocie 446 903 PLN, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu oraz ze środków WFOŚiGW w Łodzi ? 99 990 PLN w formie dotacji oraz 99 990 PLN w formie pożyczki. Budżet gminy w ramach projektu – 31 848 PLN.

Zapraszamy do odwiedzenia stron Instytucji, dzięki którym przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane:

 

prog_regionalny_lodzkie

Back to top