Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych

W dniu 15 stycznia została podpisana umowa na świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parzęczew. Wykonawcą tego zadania została firma WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW – WIESŁAW STRACH z siedzibą w Częstochowie.
Jednocześnie informujemy, iż odbiór odpadów na terenie gminy rozpocznie się w środę 22 stycznia. O dokładnych terminach dla poszczególnych miejscowości poinformujemy w poniedziałek 20 stycznia.

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parzęczew jest:

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI  ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW, WIESŁAW STRACH,  z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa

Miejsca zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów przez podmioty (firmy) odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parzęczew:

  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

              –  Zakład Komunalny Sp. z o. o, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole,

              –  Eko-Region ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów,

              –  CPK Sobuczyna Sp. z o. o, ul. Konwaliowa 1, Poczesna.

  1. bioodpady :

             –   Zakład Komunalny Sp. z o. o, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole,

             –   Eko-Region ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów,

             –   Sobreko, ul. Konwaliowa 1, Poczesna

  1. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

              –  Zakład Komunalny Sp. z o. o, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole,

              –  Eko-Region ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów,

              –  CPK Sobuczyna Sp. z o. o, ul. Konwaliowa 1, Poczesna

              –  Remondis, ul. Radomska 12, Częstochowa.

Back to top