Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Położenie

Parzęczew położony jest w północno – zachodniej części powiatu zgierskiego, w odległości 27 km od Łodzi. Tutaj znajduje się siedziba władz gminy liczącej 44 wsie i 1 osiedle (Leźnica Wielka) – 5,7 tys. mieszkańców. Większość terenów gminy wyposażona jest w podstawową infrastrukturę techniczną (woda, prąd, telefon). Niewątpliwym atutem gminy jest czyste ekologiczne środowisko z dużą ilością lasów, porastających 14% ogólnej powierzchni (ok. 1,453 ha). Istotne znaczenie dla rozwoju gminy ma układ komunikacyjny:

  • Łódź – Zgierz – Ozorków – Parzęczew – Uniejów – Konin
  • Łódź – Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – Łęczyca – Kutno
Przez teren gminy przebiega połączenie kolejowe relacji Łódź – Kutno ze stacją w Chociszewie. Strategiczną rolę odgrywa usytuowanie gminy w pobliży autostrady A-2 (w budowie), gdzie będą znajdować się miejsca obsługi podróżnych II i III stopnia oraz pobliski zjazd z autostrady (około 10 km), także węzeł komunikacyjny z drogą krajową nr 469. Gmina jest atrakcyjna pod względem przyrodniczo – krajobrazowym, szczególnie w swojej południowo – wschodniej części przyległej do grotnickich lasów, gdzie znajduje się 630 ha chronionego krajobrazu, W Leźnicy Wielkiej znajduje się urządzone kąpielisko strzeżone z wypożyczalnią sprzętu pływającego i parkingiem. W planach jest również rozbudowa zalewu wodnego w Parzęczewie. Gmina Parzęczew to teren, gdzie naprawdę warto inwestować. Osoby zainteresowan podjęciem działalności gospodarczej w dziedzinie agroturystyki, rekreacji i ekologicznych form przetwórstwa serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt.
Back to top