Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Pomagamy Ukrainie

Od tygodnia, czyli od początku inwazji Rosji na Ukrainę, wszyscy pomagamy obywatelom Ukrainy przybywającym do naszego kraju, chcąc stworzyć im warunki do normalnego funkcjonowania. Dajemy dach nad głową, pomagamy dzieciom zaaklimatyzować się w nowej rzeczywistości.
Na terenie gminy Parzęczew przebywa obecnie 43 obywateli Ukrainy, w tym 26 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wczoraj Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski spotkał się z jedną z rodzin przybyłych do naszej gminy w celu zapoznania z warunkami oferowanymi przez parzęczewską podstawówkę, gdzie pierwsze dzieci z Ukrainy już uczestniczą w zajęciach.
UWAGA!
Przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy przyjmują pod swój dach obywateli Ukrainy o niezwłocznym poinformowaniu o tym fakcie Urzędu Gminy. Dane te są niezbędne ze względu na obowiązek codziennego raportowania Przez Wójta Gminy Parzęczew do Wojewody Łódzkiego, a także innych służb powiatowych w celu ułatwienia koordynacji pomocy tym osobom.
Powyższe informacje należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy, telefonicznie pod nr. tel. 42 718 60 95, wew. 112, kom. 503 140 413, lub na adres e-mail: ukraina@parzeczew.pl.
Back to top