Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Pomagamy Ukrainie

W dniu jutrzejszym odbędzie się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu poświęcone pomocy obywatelom Ukrainy. Będziemy Państwa informować o podjętych podczas posiedzenia ustaleniach i wytycznych co do dalszego udzielania pomocy.

Na poziomie rządowym trwają prace mające na celu kompleksowe zorganizowanie transportów z darami do Ukrainy. Obecnie ze względu na bardzo dużą ilość tego typu transportów pojawiają się problemy na granicy z optymalnym ich wykorzystaniem. W związku z powyższym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zwróciło się z prośbą o dalsze prowadzenie zbiórek i wykorzystywanie zgromadzonych przedmiotów na obecnym etapie do zaspokajania potrzeb obywateli Ukrainy, którzy już znajdują się na terenie województwa łódzkiego lub przechowywanie ich do czasu zakończenia prac nad programem.

Przedstawiciele rządu apelują do firm i organizacji humanitarnych, NGO i osób prywatnych by nie próbowały dostarczać na własną rękę pomocy humanitarnej do ogarniętej wojną Ukrainy. Pomoc ta musi być skoordynowana. Zajmuje się tym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

  • Na terenie powiatu zgierskiego koordynatorem pomocy dla obywateli Ukrainy będzie Starosta Zgierski.
  • Dalsze zbiórki przeprowadzane przez gminę organizowane będą według potrzeb osób znajdujących się na jej terenie.
  • Zbiórki te powinny byś organizowane wg. wytycznych podawanych przez koordynatorów powiatowych i wojewódzkich.

Jednocześnie prosimy mieszkańców naszej gminy, którzy posiadają informację o obywatelach Ukrainy przebywających na terenie gminy Parzęczew o kontakt z Urzędem Gminy i poinformowanie o ilości przyjętych uchodźców, w tym ilości dzieci oraz czy osoby te zostały zarejestrowane przez polskie służby w punkcie recepcyjnym. Informacje należy zgłaszać pod numerem telefonu 42 718 60 95 wew. 112, lub e-mailem na adres: ukraina@parzeczew.pl

Back to top