Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP

5 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Parzęczewie. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Prezesa Zarządu ? Ryszarda Nowakowskiego. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zwiazku OSP Józef Dziemdziela, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Waldemar Mrulewicz oraz prezesi i druhowie z gminnych jednostek OSP.

Podczas zebrania podsumowano działalność gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2015 oraz omówiono kampanię sprawozdawczo  – wyborczą na rok 2016. Przyjęto również uchwałę w sprawie terminu zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP w Parzęczewie, który odbędzie się 16.04.2016. Na spotkaniu omówione zostały także wyniki zawodów sportowo ? pożarniczych, które odbyły się w 2015 roku na szczeblu gminnym i powiatowym.
W Nowym Roku 2016 życzymy Druhnom i Druhom bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

Back to top