Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Poświęcenie kapliczki w Trojanach

    20 maja br. w Trojanach odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanej murowanej kapliczki. Budowa, której podjęli się: Sołtys Trojan – Zygmunt Fraszczyk oraz Jan Jaszczak, trwała od kwietnia 2007 do maja 2008 r. a projekt wykonał Bogdan Deka, który udzielał wszelkiej pomocy doradczej i rzeczowej. Uroczystość celebrował Proboszcz Parafii p.w. Świętego Jakuba – Tadeusz Zatorski. Wśród wielu zgromadzonych byli m.in. ww. Sołtys Trojan, Zastępca Wójta – Adam Świniuch oraz radny Marek Gawęda.
    Pomocy rzeczowej udzielił Wójt Gminy Parzęczew – Ryszard Nowakowski, Zastępca Wójta – Adam Świniuch, Kierownik Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy – Marian Król oraz pracownicy Urzędu Gminy.


Back to top