Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Pożegnanie żołnierzy

     Jesienią 2008 roku, po pięciu latach działania, zakończy się misja Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Zgodnie z założeniami, do momentu zakończenia misji polski kontyngent wojskowy będzie liczył do 900 osób w Iraku i 300 w obwodzie na terenie Polski. Nasi żołnierze nad Eufratem mają w bieżącym roku realizować zadania związane z zakończeniem misji.
     Misję stabilizacyjną w Iraku polscy żołnierze rozpoczęli na początku września 2003 roku. Wielonarodowa Dywizja Centrum-Południe pod polskim dowództwem gen. dyw. Andrzeja Tyszkiewicza przejęła od Amerykanów odpowiedzialność za strefę środkowo-południową. Polski kontyngent, stanowiący od początku trzon dywizji, liczył na początku prawie 2500 żołnierzy, a cała dywizja miała około 9000 żołnierzy z 21 państw, w tym Hiszpanii, Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, Mongolii, Węgier, Litwy, Łotwy i Słowacji.
     W dniu 4 stycznia 2008 r. na lotnisku w Leźnicy Wielkiej odbyło się uroczyste pożegnanie Samodzielnej Grupy Powietrzno – Szturmowej wyjeżdżającej do pełnienia misji w 10 zmianie PKW w Iraku, pod dowództwem płk pilota Mieczysława Orłowskiego. W uroczystości pożegnalnej udział wzięli żołnierze jednostek, które wydzieliły siły i środki do zabezpieczenia misji stabilizacyjnej, przedstawiciele władz samorządu terytorialnego oraz zaproszeni goście. Wśród żegnających żołnierzy był Dowódca Wojsk Lądowych gen. dyw. Waldemar Skrzypczak oraz płk Tomasz Berezowski. 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej reprezentował pełniący obowiązki dowódcy płk Marek Sokołowski, który wręczył dowódcy SGP-SZ słonia-maskotkę „na szczęście”. Władze samorządu terytorialnego reprezentowali: Marek Mazur – Przewodniczący sejmiku woj. łódzkiego, Wojciech Zdziarski – Starosta łęczycki, Andrzej Olszewski – Burmistrz Łęczycy; miejscowy samorząd reprezentował Zastępca Wójta Gminy Parzęczew – Adam Świniuch.
     Samodzielna Grupa Powietrzno – Szturmowa wchodzi w skład wielonarodowej dywizji centralno – południowej i posiada w swoim wyposażeniu śmigłowce bojowe oraz wielozadaniowe, co stawia ją na pierwszym miejscu w szybkości reagowania, manewrowości, sile ognia oraz oddziaływaniu na psychikę ewentualnego nieprzyjaciela. Do głównych zadań SGP-SZ należy błyskawiczna reakcja i wsparcie wszystkich oddziałów dywizji w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych w rejonie odpowiedzialności, demonstracja siły, ewakuacja rannych z rejonów zagrożonych, misje specjalne, takie jak: działania antyterrorystyczne, prowadzenie akcji specjalnych, zapewnienie pomocy humanitarnej.
     Jest to oddział zawsze gotowy do działania stosownie do zaistniałej sytuacji – ratując życie bądź przeciwstawiając się nieprzyjacielowi w każdym miejscu, działając zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Jednostki wchodzące w skład SGP-SZ biorą każdorazowy udział we wszystkich akcjach mających na celu pomoc dla społeczeństwa kraju w sytuacjach różnego rodzaju klęsk i zagrożeń, gdzie działając w warunkach skrajnie trudnych i często na granicy bezpieczeństwa wykazują swoją ofiarność i najwyższy stopień wyszkolenia.
 

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

Zdjęcia wykonał sierżant Tomasz Miernik

                                                                                                            Edyta Kolczyńska

Back to top