Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew

Zgodnie z zasadami przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 opracowano wstępny projekt Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009 – 2015. Uprzejmie prosimy o kierowanie opinii i uwag do Strategii, które pozwolą na udoskonalenie przedkładanego dokumentu mailowo na adres: fundusze_europejskie@parzeczew.pl lub osobiście do pokoju nr 3 Referat Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy w Parzęczewie do dnia 25 stycznia 2009 roku.


Pobierz plik projektu Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009 – 2015

Back to top