Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przebudowa drogi gminnej we Florentynowie

W miejscowości Florentynów trwają prace nad przebudową drogi gminnej nr 120274 na odcinku o długości 660 m. Jest to drugi etap inwestycji realizowanej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej nr 120275E – Florentynów – Mariampol, gm. Parzęczew” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót jest firma DES Sp. z o.o. z Warszawy. W efekcie realizowanych prac powstanie jezdnia o szerokości 5,0 m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,8 m. Przebudowana zostanie także infrastruktura szerokopasmowa. Całkowity koszt etapu wynosi 524 103,20 zł, z czego 243 601,00 zł będzie pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin zakończenia robót został zaplanowany na koniec czerwca br.

Back to top