Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przekazanie terenu pod inwestycję

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z firmą CONRESS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Sieradza na realizację pierwszego etapu projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew”. Umowa obejmuje prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Chociszewie oraz Urzędu Gminy w Parzęczewie. Na zakres prac składają się: roboty ogólnobudowlane, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i prace wykończeniowe.
Wartość umowy to 1.328.455,29 złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu natomiast zakończenie planowane jest na drugą połowę grudnia tego roku. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 –  termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Back to top