Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przekazanie terenu pod przebudowę Placu Kościuszki

W dniu dzisiejszym przekazano wykonawcy teren Placu Kościuszki pod inwestycję pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie – Plac Kościuszki” prowadzonej w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”

Prace rozpoczną się w najbliższym czasie, a ich wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Tecław Sp. J. z siedzibą w Kutnie.

Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 2 773 650,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 074 600,00 zł.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT. Lata realizacji: 2021 – 2023.

Back to top