Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przeszkoleni z samooceny

W dniach 11-12 stycznia 2012 roku pracownicy Urzędu Gminy w Parzęczewie uczestniczyli w szkoleniu pt. ? WARSZTATY CAF ? SAMOOCENA? ? Diagnoza stanu zarządzania urzędem z zastosowaniem metody CAF (Common Assessment Framework). Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu: ?Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych dorzecza Bzury i Neru?, w którym pracownicy naszego urzędu uczestniczą od 2011 roku. Projekt ten ma na celu udoskonalenie jakości usług świadczonych przez 10 urzędów gmin województwa łódzkiego.

 

 

Powyższe warsztaty miały na celu pomoc w diagnozie stanu zarządzania urzędem z zastosowaniem metody CAF oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących uprawnień w zakresie zarządzania, a w konsekwencji do poprawy stanu funkcjonowania danego urzędu.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z zasadami zarządzania oraz doskonalenia wynikającymi z modelu CAF, a także przeprowadzili samoocenę funkcjonowania urzędu, w którym pracują. Dzięki tym działaniom mogli określić mocne strony działalności jednostki oraz zidentyfikować i sformułować obszary, które wymagają poprawy. Następnym etapem będzie zaplanowanie działań mających na celu ich usprawnienie.

Back to top