Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

w sprawie przeprowadzenia  przetargów na sprzedaż nieruchomości .

Na podstawie art. 38  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr  106, poz. 675 , Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307   i  Nr 200, poz.1323)  oraz § 3,  § 6  ust. 1 i §  13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2004 r.  Nr 207, poz. 2108; Dz. U. z 2009 r. Nr 55, poz.450)  podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 26 lipca 2011 r. od godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, sala nr 26   przeprowadzony zostanie

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności  n/w nieruchomości:

Wykaz działek

Back to top