Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Parzęczew

prow

                 

images

                              

 

 

 

W mijającym roku zakończyła się inwestycja polegająca na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt zakładał wybudowanie 196 szt. oczyszczalni. Pierwsze z nich wybudowano w 2010 roku, natomiast pozostałe sukcesywnie budowano w bieżącym roku. Inwestycja realizowana była w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość całej inwestycji to blisko 3 mln. zł., natomiast wartość dofinansowania to ponad 2 mln. zł, w tym około 240 tys. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwolą wielu mieszkańcom pozbyć się kosztownego problemu w postaci szamb, a rolnikom spełnić wymogi dostosowywania gospodarstw rolnych do minimalnych wymagań związanych z dopłatami bezpośrednimi oraz płatnościami w ramach zrównoważonego gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych. Poza tym realizacja takich inwestycji wpływa na polepszenie stanu czystości rzek i zbiorników wodnych znajdujących się na terenie gminy.

 

Back to top