Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Punkt Przedszkolny w Parzęczewie już działa

Od 08 listopada 2010r. zaczął działać Punkt Przedszkolny w Parzęczewie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00 w ramach projektu pn: ?Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie? (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na łączną kwotę 1 029 192,00 zł (z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 998 316,24 zł).

W Punkcie zapewnione są konsultacje z psychologiem i pedagogiem oraz zajęcia specjalistyczne z logopedą. Ponadto prowadzone są warsztaty teatralne, z papieroplastyki, spotkanie z książką, zajęcia z umuzykalnienia, przyrody, rytmiki oraz gry i zabawy ruchowe. W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane wyjazdy do kina, teatru, ZOO, Ogrodu Botanicznego, koncerty ?Spotkanie z Nutką? oraz zajęcia z Dogoterapii. Wszystkie zajęcia w Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie są bezpłatne.

Do Punktu uczęszcza 40 dzieci z terenu gminy Parzęczew.

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

Back to top