Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rada przyjęła budżet na 2017 rok

DSC_0877

DSC_0877

W dniu dzisiejszym, podczas ostatniej w tym roku sesji Rada Gminy Parzęczew przyjęła budżet Gminy na rok 2017. Planowane dochody przekroczą 20 mln zł, a wydatki wyniosą ponad 21 mln zł. Deficyt w wysokości ok. 930 tys. zł zostanie sfinansowany z kredytu komercyjnego.
Dochody gminy na przestrzeni ostatnich lat odznaczają się ciągłym i stabilnym wzrostem. Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki wyróżniają się w porównaniu z latami poprzednimi zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi na budowę dróg. W roku 2017 planuje się przebudowę sześciu dróg gminnych o łącznej długości ponad 4 km. Są to drogi znajdujące się w miejscowościach: Parzęczew (ul. Lipowa), Chociszew, Kowalewice, Ignacew Folwarczny, Pustkowa Góra, Duraj. Na wszystkie inwestycje drogowe sporządzono już dokumentację techniczną oraz kosztorysy, natomiast wszczęcie procedury przetargowej planuje się na pierwszy kwartał 2017 roku. Przewiduje się również dofinansowanie przebudowy trzech odcinków dróg powiatowych ? dwóch realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu (droga w kierunku Budzynka i droga w miejscowości Trojany) oraz inwestycji realizowanej przez powiat poddębicki- droga relacji Huta Bardzyńska ? Dalików.  
W 2017 roku rozpoczną się również inwestycje realizowane w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego w tym termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chociszewie, a także rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Władze Gminy zamierzają kontynuować inwestowanie w poprawę warunków pracy i nauczania w szkołach gminnych. W ostatnim czasie Wójt podpisał umowę  z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu, który zakłada prowadzenie w Szkole Podstawowej w Chociszewie oraz w Gimnazjum w Parzęczewie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przez okres dwóch lat. Wartość projektu to ponad 700 tys. złotych.  Złożono również wniosek o dofinansowanie projektu o wartości ponad 1,5 mln złotych na modernizację Zespołu Szkół w Parzęczewie. Projekt zakłada remont pracowni i korytarzy oraz zakup wyposażenia i pomocy naukowych, w tym nowoczesnych ekranów dotykowych LED. Pozwoli to na utrzymanie bardzo wysokiego poziomu nauczania w gminnych szkołach.
W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki rzędu 4,5 mln złotych z czego ponad 3 mln to świadczenia wychowawcze ? tzw. 500+.
Jednym z najważniejszych wydarzeń zaplanowanych na rok 2017 są Dożynki Powiatowe. Impreza organizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu zaplanowana jest na 3 września.

 

Back to top