Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST

ranking

rankingW tym roku po raz 13. wyłoniono laureatów rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zwycięzcami zostali: Kleszczów, Dziwnów, Karpacz i Gliwice. Ranking opracowywany jest pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka ? wykładowcy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Ma on na celu monitorowanie zróżnicowanego rozwoju społeczno-ekonomicznego wszystkich gmin i regionów oraz promocję na bazie opracowanych wzorców-dobrych praktyk. Celem rankingu jest również propagowanie rozwoju gmin. Jak ranking przekłada się na rzeczywiste stymulowanie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego? – „On się przekłada na rzeczywistość, bo coraz więcej gmin się nim interesuje. Pytają, gdzie można porównać się do innych. Poprzez analizę porównawczą do sąsiadów, do innych gmin, stawiają sobie pytanie, dlaczego te inne są lepsze.
Diagnoza, którą robimy, odpowiada na wiele pytań, m.in. o wydatki na inwestycje, liczbę pracujących, liczbę podmiotów na tys. mieszkańców, udział dochodów własnych, który jest bardzo ważny przy planowaniu w długiej perspektywie” ? mówi prof. Sobczak.
Gmina Parzęczew w rankingu gmin wiejskich zajmuje 655 miejsce w Polsce i drugie w powiecie zgierskim (Zgierz ? miejsce 524, Parzęczew ? miejsce 655, Ozorków ? miejsce 681, Głowno ? miejsce 787).

Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców czy odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Wywiad z prof.dr hab. Eugeniuszem Sobczakiem

Back to top