Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Razem spiszmy historię gminy

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnianie  starych  zdjęć, dokumentów, map dotyczących Gminy Parzęczew. Zdjęcia mogą przedstawiać wydarzenia, miejsca, budynki i ludzi. Od blisko roku trwają przygotowania do wydania monografii gminy Parzęczew. Chcielibyśmy zebrać jak najwięcej materiałów dotyczących gminy i jej mieszkańców. Udostępnienie zdjęć lub innych materiałów posłuży do szerszego opracowania treści monografii, a ponadto może zostać wykorzystane podczas przygotowywania obchodów 600 -lecia nadania praw miejskich Parzęczewowi.   

Zdjęcia z opisem miejsca wykonania oraz  imieniem i nazwiskiem autora bądź właściciela można    dostarczyć  osobiście  do Urzędu Gminy w Parzęczewie (pokój nr 3).  Po wykonaniu kopii oryginalne  zdjęcia będą zwracane właścicielowi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: pomocja_gminy@parzeczew.pl lub pod nr telefonu 42 718 60 47.

Back to top