Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

  • Kierownik Referatu RiGK – Mariusz Ostrowski (tel. 42 718-60-95 w. 103)
  • Inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami komunalnymi – Małgorzata Czarnowska (tel. 42 718-60-95 w. 110)
  • Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, leśnictwa i ochrony środowiska ? Marek Ciesielski (tel. 42 718-60-95 w. 110)
  • Inspektor ds. zamówień publicznych ? Joanna Bartczak (tel. 42 718-60-95 w. 108)
  • Inspektor ds. planowania przestrzennego ? Karolina Wojtczak (tel. 42 718-60-95 w. 108)
  • Inspektor ds. inwestycji – Jakub Olczak (tel. 42 718-60-95 w. 111)
  • Inspektor ds. geodezji – Grzegorz Zawadzki (tel. 42 718-60-95 w. 111)
  • Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – Kamil Łuczak (tel. 42 718-60-95 w.111)
Back to top