Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parzęczew

Dokładny tekst uchwały można znaleźć na stronie http://www.parzeczew.pl/cms/?cms_parzeczew_did=129.

Zobacz także:  Protokół z posiedzenia Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
Back to top