Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Remonty dróg w Parzęczewie

W ostatnim czasie przebudowano i wyremontowano nawierzchnię pięciu ulic na terenie Parzęczewa. Na ulicy Lotników położono 200 mb nawierzchni asfaltowej – jest to pierwszy etap inwestycji, która obejmuje przebudowę całej ulicy poprzez ułożenie na niej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodnika. Wykonano również stabilizację istniejącego gruntu cementem na ulicach wchodzących w skład osiedla przy ulicy Łęczyckiej. Roboty te polegały na zrekultywowaniu gruntu do głębokości 30 cm i zastabilizowaniu go cementem w ilości ok. 30 kg/m2 oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym.

Back to top