Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rozeznanie cenowe

Zapytanie ofertowe

Gmina Parzęczew/Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Parzęczewie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu warsztatów, kursów, szkoleń zawodowych doskonalących dla uczestników projektu pn. „Stawiam na siebie”, planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 09.10.2020 r.

Osoba do kontaktów:
Magdalena Kędzia
Referat Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Parzęczewie
ul. Południowa 1
95-045 Parzęczew
tel. 42 718 60 47
e-mail: fundusze_europejskie@parzeczew.pl

Back to top