Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rozpoczęcie realizacji projektu ?Wrzesień 1939r. ? Ocalmy od zapomnienia!? w gminie Parzęczew

         

Rozpoczęcie realizacji projektu „Wrzesień 1939r. – Ocalmy od zapomnienia!” w gminie Parzęczew

Od 1 maja 2009r. rozpoczyna się realizacja projektu pt. „Wrzesień 1939r. – Ocalmy od zapomnienia!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Głównym celem projektu jest aktywna integracja dzieci i młodzieży ze starszym pokoleniem podczas zdobywania wiedzy i utrwalania pamięci o historii Września 1939r. na terenie gminy Parzęczew.

W ramach projektu w miesiącach maj – czerwiec zostaną przeprowadzone spotkania ze „świadkami historii” na temat wojny obronnej 1939r. ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy nad Bzurą w trzech jednostkach oświatowych działających na terenie gminy, tj. w Szkole Podstawowej w Chociszewie – 1 spotkanie, w Szkole Podstawowej w Parzęczewie – 4 spotkania, w Gimnazjum w Parzęczewie – 6 spotkań. Podczas spotkań uczniowie zapoznają się z umundurowaniem, uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierza polskiego z Września 1939r. i jego walkami w Bitwie nad Bzurą. Osoby prowadzące zajęcia będą ubrane w repliki mundurów z czasów wojny zakupionych w ramach projektu.

Kontynuacją działań o charakterze historyczno – integracyjnym będzie wycieczka do placówek muzealnych, które gromadzą i eksponują muzealia wojskowo – historyczne. Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz Muzeum Wojska Polskiego. W wycieczce zaplanowanej na czerwiec weźmie udział 21 uczniów chcących we własnym zakresie poszerzyć swoją wiedzę na temat Września 1939r. oraz wziąć udział w quizie.

Quiz o wojnie obronnej 1939r. ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy nad Bzurą odbędzie się w czerwcu br i weźmie w nim udział 21 uczniów. Organizowany quiz będzie kolejną formą pogłębienia kontaktu pomiędzy pokoleniem „dziadków i wnuków” oraz przekazania faktów z historii naszej ziemi rodzimej.

Przez cały okres realizacji projektu będziemy mogli oglądać wystawę „Pamięć musi trwać”, która zostanie zaprezentowana w placówkach oświatowych działających na terenie gminy, w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie oraz podczas obchodów 70-rocznicy Bitwy nad Bzurą we wsi Orła. Wystawa ta będzie przekazywać fakty o chwalebnych dniach Bitwy nad Bzurą, o zasługach i wielkości ludzi, którzy budowali historię naszej gminy.

 

Back to top