Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rozpoznanie cenowe – dostawa sprzętu

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki

EFS

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie wszczął postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro w trybie rozpoznania cenowego na dostawę sprzętu dla Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie w ramach projektu pt. ?Aktywizacja furtką do zatrudnienia? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Proirytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej)

 

Osoba do kontaktów:

Sylwia Szymańska-Galon

Koordynator Projektu tel. 042 718 60 47,

e-mail: s.szymanska@parzeczew.pl

Back to top