Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 14 sierpnia 2007 roku.

Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Gminy,
zwołaną na wniosek Wójta Gminy
która odbędzie się w dniu
14 sierpnia 2007 r. (wtorek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny

Otwarcie XI Sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie uchwał :

 1. /w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Parzęczew na lata 2007-2014,
 2. /w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 3. /w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007r. Uchwała zwiększa budżet gminy o kwotę 301.090 zł,
 4. /w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2007.
 5. /w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007r. Uchwała zwiększa budżet gminy o kwotę 11.277 zł,
 6. /w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007r. Uchwała zwiększa budżet gminy o kwotę 150.000 zł,
 7. /w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007r. Uchwała dokonuje przeniesień wydatków w kwocie 290.062 zł,
 8. /w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 9. /w sprawie zmiany Statutu Gminy Parzęczew,
 10. /w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Parzęczew składników mienia komunalnego do korzystania,
 11. /w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

2. Zamknięcie XI Sesji.

Przewodniczący Rady
Władysław Krawczyk

Back to top