Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 28 maja 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE

 


Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,

która odbędzie się w dniu
28 maja 2009 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


I. Otwarcie XXXI Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.


1.

Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu maju.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Informacja na temat przygotowań do obchodów „Dni Parzęczewa”.

7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/

w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Parzęczew”.

2/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 rok.

(dotyczy przeniesień w budżecie w kwocie 32.000,00 zł.)

3/

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, doradców metodycznych i nauczycieli zatrudnionych w różnym wymiarze godzin.

4/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Parzęczew na lata 2007 – 2014.

5/

w sprawie zaopiniowania projektu listy obszarów Natura 2000 w odniesieniu do obszaru PLH 10_14 pn. Słone łąki w Pałczyskach,

6/

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Leźnica Wielka – Osiedle.

8.

Wolne wnioski i sprawy różne.

9.

Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk   

Back to top