Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 29 maja 2008 roku.

Uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu
29 maja 2008 r. (czwartek) o godz. 1000
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

I. Otwarcie XX Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

   1. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady z dnia 24 kwietnia 2008 r.

   2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu
        maju.

   3. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

   4. Interpelacje i zapytania radnych.

   5. Wolne wnioski.

   6. Informacja na temat przygotowań do obchodów „Dni Parzęczewa”

   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
     1/ w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Parzęczew”,
     2/ w sprawie zmiany uchwały o wynagrodzeniu Wójta Gminy,
     3/ w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skórka,
     4/ w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r. (Uchwała zwiększa
          budżet o kwotę 197.185,86 zł.),
     5/ w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r. (Uchwała zwiększa budżet o kwotę
          4.857,19 zł.).
 
   8. Wolne wnioski i sprawy różne.

   9. Zamknięcie XX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk
    

Back to top