Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Skutki ulewnych deszczy

Obfite opady deszczu występujące w mijającym tygodniu doprowadziły do lokalnych podtopień. Największe zagrożenie stwarzała rzeka Bzura, której podniesiony stan spowodował zalanie kilku gospodarstw, gdzie interweniowała straż pożarna. Problemem dla wielu mieszkańców była też Woda deszczowa zalegająca na posesjach. Rolnicy z nadzieją czekają na poprawę pogody, ponieważ na polach wciąż zalega woda, która niszczy uprawy. 
Back to top