Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

W dniu 5 listopada 2021 r. skrócony czas przyjmowania wniosków o dowody osobiste.

W dniu 5 listopada 2021 r. skrócony czas przyjmowania wniosków o dowody osobiste.

W związku z planowanym przez MSWiA wdrożeniem zmian technicznych w Rejestrze Dowodów Osobistych, uprzejmie informujemy, iż składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, odbieranie dowodów osobistych oraz wykonywanie innych czynności związanych z dowodami osobistymi w dniu 5 listopada 2021 r. będzie możliwe tylko do godziny 11:00.

Po tej godzinie w całej Polsce zostanie zablokowany dostęp urzędników do Rejestru Dowodów Osobistych i rozpocznie się wdrażanie rozwiązań technicznych w zakresie nowej cechy biometrycznej w dowodach osobistych.

Już od 7 listopada 2021 r. dowód osobisty będzie posiadał dwie cechy biometryczne tj. zdjęcie oraz odciski linii papilarnych.

Od poniedziałku 8 listopada podczas składania wniosku o dowód osobisty od każdej osoby powyżej 12 roku życia pobierane będą odciski palców z obydwu dłoni. Jeżeli tymczasowo pobranie odcisków palców nie będzie fizycznie możliwe dowód osobisty zostanie wydany jedynie na 12 miesięcy.

W związku ze zmianami nie ma konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego – będzie można z niego korzystać do czasu upływu jego ważności. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10 lat.

Back to top