Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkanie dotyczące funcjonowania szkół na terenie gminy Parzęczew

W dniu 24 lutego 2011 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Samorządowej i Rolnictwa Rady Gminy w Parzęczewie. Celem posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących:

  • Przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011-2016,
  • utworzenia Zespołu Szkół w Parzęczewie.

Spotkanie odbyło się przy udziale przedstawicieli:

  • Kuratorium Oświaty w Łodzi,
  • firmy ResPublic, która opracowywała strategię,
  • Związków Zawodowych,
  • Rad Pedagogicznych,
  • Rad Rodziców,
  • Dyrektorów Szkół.

Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków i sugestii Radni pozytywnie zaopiniowali projekty obu uchwał.

Back to top