Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkanie na patriotyczną nutę

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada było dla mieszkańców Śliwnik i Żelgoszczy okazją do integracji i wspólnego świętowania w sąsiedzkim gronie. Tego dnia Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Śliwnikach zorganizowali „Spotkanie na patriotyczną nutę”, podczas którego śpiewano znane i lubiane pieśni. Śpiewom przewodniczył zespół Śniatowianie, prezentując repertuar piosenek patriotycznych w ciekawej aranżacji.

Dla wszystkich zgromadzonych osób przygotowany był poczęstunek w postaci grillowanej kiełbaski i śliwnickiej grochówki, na którą przybyli również goście w bojowych mundurach. Mowa tutaj o grupach militarnych, które przebywając tego dnia w sołectwie Orła wyruszyły w konwoju do Śliwnik, prezentując mieszkańcom swoje pojazdy militarne. Wszyscy zostali zaproszeni do świetlicy, gdzie oprócz ciepłych dań mogli spróbować słodkich wypieków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwnikach.

Sala w OSP wypełniła się po brzegi gośćmi, którym komfort zapewniało jej nowe wyposażenie w postaci klimatyzatorów z funkcją grzania. Ich zakup i montaż sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminy Parzęczew w ramach zadania pn. „Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnikach”. Przedsięwzięcie zainicjował Sołtys Włodzimierz Pietruszewski wysyłając do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłoszenie w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Jego pozytywna ocena pozwoliła na realizację powyższej inicjatywy, która była niezwykle potrzebna z uwagi na brak jakiegokolwiek ogrzewania w świetlicy. Zamontowana klimatyzacja poprawi komfort korzystania z budynku zarówno latem jak i zimą. Skorzystają z niej wszyscy mieszkańcy sołectwa, w tym członkowie działających w nim organizacji takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” oraz Spółka Wodna.

Back to top