Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkanie w altanie

5 listopada odbyła się uroczystość otwarcia wiaty na działce wiejskiej w Tkaczewskiej Górze. Powstała ona dzięki dofinasowaniu otrzymanemu z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach projektu „Budowa wiaty w Tkaczewskiej Górze” w wysokości 10 000 zł oraz dotacji w tej samej wysokości otrzymanej z Gminy Parzęczew. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wsparcie.

Kilka lat wcześniej Urząd Gminy w Parzęczewie udostępnił społeczności Tkaczewskiej Góry działkę gminą. Wiedzieliśmy, że będziemy z niej mieli tym więcej pożytku im bardziej się zaangażujemy w jej rozwój i upiększanie. Wystąpiliśmy z projektem, po zaakceptowaniu którego uzyskaliśmy środki na zakup materiałów niezbędnych do ogrodzenia działki, ale prace wykonaliśmy już sami. Gdy mieliśmy wydzielony teren organizowaliśmy spotkania integracyjne, proekologiczne i inne działania nakierowane na integrację międzypokoleniową. W działaniach tych brały udział uczniowie ze szkół w Parzęczewie i Chociszewie, a także dzieci z zaprzyjaźnionych gmin Głuchów i Rawa Mazowiecka. Planując nasze działania musieliśmy uwzględniać brak na działce zadaszonego obiektu i wynikające stąd ograniczenia. By w przyszłości ich uniknąć napisaliśmy projekt na budowę wiaty i zgłosiliśmy się do organizowanego przez Urząd Marszałkowski naboru „Sołectwo na plus”. Warunkiem uzyskania dotacji było zaangażowanie w realizację projektu lokalnej społeczności. Dlatego reaktywowaliśmy w naszej wsi działalność Koła Gospodyń Wiejskich i zadeklarowaliśmy wykonanie szeregu prac przygotowawczych i pomocniczych. Nasz projekt został zakwalifikowany do realizacji i tak jak na początku pisałem uzyskaliśmy w sumie 20 000 zł dotacji. Okazało się, że z powodu wzrostu cen, kwota ta wystarcza na zakup i montaż wiaty. Zabrakło jednak pieniędzy na zakup i ułożenie kostki brukowej. W tej sytuacji rozszerzyliśmy nasze zaangażowanie postanowiliśmy sfinansować zakup materiałów niezbędnych do ułożenia kostki z pieniędzy pozostających w dyspozycji naszej społeczności. Przeznaczyliśmy na to środki finansowe zdobyte jako nagroda w akcji „Akcja reakcja” i środki pozyskane w trakcie festynu z okazji 600-lecia nadania Parzęczewowi praw miejskich. W sumie była to kwota 4 000 zł. Tak jak w przypadku ogrodzenia również teraz prace wykonaliśmy sami. Poświeciliśmy na to swój czas, udostępniliśmy urządzenia, sprzęty, narzędzia. Wszyscy pracowali z zaangażowaniem, tym bardziej, że termin realizacji od września do października, nakładał się na okres wzmożonych prac w rolnictwie. Tempo godne uznania. W sumie w pozyskiwanie pieniędzy i prace związane z budową wiaty i ułożeniem kostki było zaangażowanych ponad 30 rodzin z naszej wsi. Możemy z dumą zacytować jedno z popularnych haseł reklamowych „Brawo MY”.

Na uroczystość otwarcia zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Gminy w Parzęczewie, Radę Gminy, przedstawicieli Forum Inicjatyw Twórczych, Lokalnej Grupy Działania, sołtysów najbliższych wsi Pustkowej Góry i Mariampola, przedstawicieli stowarzyszeń działających w naszej gminie. Po przywitaniu gości i podziękowaniu wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia zaproszona grupa śpiewacza, mieszkańcy wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie, ośpiewaliśmy naszą altanę. Przecięliśmy tradycyjną wstęgę – oficjalnie inaugurując otwarcie wiaty, naszego domu kultury. Podczas spotkania mogliśmy spróbować specjałów przygotowanych przez członkinie naszego Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach działań międzypokoleniowych zaproszone dzieci wypiekały podpłomyki, a miejscowe gospodynie snuły opowieści o tradycji mącznych placków.

I tak przy śpiewie, muzyce, zabawie i dobrym jedzeniu zainaugurowaliśmy działalność naszej altany. Będzie to miejsce tworzące klimat dla naszych spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych.

Warto dodać, że wiata to nie jedyny obiekt, który ostatnio pojawił się na naszej działce. Korzystając ze środków ARiMR, przeznaczonych na wsparcie działalności kół gospodyń wiejskich, zakupiliśmy m. innymi blaszaną konstrukcję, która będzie służyła nam jako schowek na sprzęty i narzędzia.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas pomocą i radą. Doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji naszych projektów chętnie podzielimy się z mieszkańcami innych wsi.

Jan Synowiec

Back to top