Spotkanie Wójta z nauczycielami – sprostowanie

Informujemy, iż spotkanie Wójta Gminy Ryszarda Nowakowskiego z nauczycielami szkół podstawowych zaplanowane na dzień 2 lutego 2012r. odbędzie w terminie późniejszym.

Zobacz także:  Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011-2016
Back to top