Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Stawiamy na młodych – ARiMR ogłasza termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 – 2020 młodym rolnikom

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania ?Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników? finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Back to top