Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew

„Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew”

Przemysław Bajor

Gmina Parzęczew rozpoczęła pracę nad dokumentem „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew”, który w całości zostanie sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wielka szansa dla naszej gminy ponieważ możemy stać się jedną z pierwszych gmin w Polsce, która posiadać będzie całościową koncepcję rozwoju elektromobilności. Chcielibyśmy, aby komunikacja stała się łatwa i przyjemna.

Czym jest więc elektromobilność i po co taka strategia w naszej gminie?

Co warto podkreślić elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne, które jeszcze dosyć rzadko widujemy na naszych drogach. Elektromobilność to zespół pojazdów, infrastruktury, które mają służyć łatwiejszemu przemieszczaniu się ludności. Jest to więc niezwykle ważne tu na terenie wiejskim, gdzie istnieją niedobory w infrastrukturze komunikacyjnej. Strategia pomoże zaplanować system komunikacyjny w sposób przyjazny dla mieszkańców, ponieważ zmiany na rynku pojazdów są nieuniknione. To, że już za kilka lat samochody, autobusy elektryczne staną się powszechne jest pewne. Pojazdy te nie generują tylu problemów co samochody tradycyjne. Ich obsługa jest łatwiejsza i tańsza. Dziś hamulcem w rozwoju technologii staje się wysoka cena i mała pojemność baterii. Ale pamiętajmy, że innowacje w tym sektorze następują szybko i lada dzień ta sytuacja się zmieni.  

Dlatego gmina chce wyjść naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym i wykorzystać szansę dotacji na elementy infrastruktury służącej elektromobilności. Jak pokazują doświadczenia krajów Europy Zachodniej elektryczne rowery, hulajnogi, samochody, autobusy stały się w ciągu kilku ostatnich lat widokiem powszechnym. W wielu miastach Polski widok elektrycznego roweru czy hulajnogi nikogo już nie dziwi. Są to pojazdy niezwykle wygodne nie tylko dla osób starszych, ale wszystkich użytkowników ruchu. Podróż jest łatwiejsza i to dlatego pojazdy te zastępują podróż tradycyjnym samochodem czy transportem zbiorowym. Jednak na zmiany te należy się przygotować. Aby pojazdy te stały się powszechne infrastruktura gminna powinna zostać przygotowana w sposób przemyślany. Chodzi głównie o bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też należy przygotować wydzielone miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, miejsca przechowywania i ładowania tych pojazdów. Ważne też, aby do ładowania używać odnawialnych źródeł energii, aby chronić nasze unikalne środowisko.

Władze gminy chciałyby, aby w proces tworzenia strategii włączyli się mieszkańcy. Dlatego zapraszamy wszystkich na spotkania, które odbędą się w naszej gminie. Przedstawione zostaną informacje na temat rozwoju elektromobilności na świecie i sposoby wykorzystania ich w naszej gminie. To mieszkańcy zdecydują jakie są potrzeby i problemy i na co należy spożytkować ewentualną dotację. Konsultacje odbędą się również w szkołach podstawowych. To właśnie dzieci, młodzież mogą wnieść ciekawe uwagi i pomysły do tworzonej strategii. Ich kreatywność może pomóc zbudować w przyszłości nowoczesną i dobrą do życia gminę. To też oni znają nowe technologie, już dziś korzystają z elektrycznych hulajnóg, houverboardów. Wiedzą jakie są potrzeby i jak wprowadzić elektryczne formy transportu do każdego domu.

Niezwykle ważnym elementem wdrażania strategii jest bezpieczeństwo użytkowników. Jak donoszą media wypadki pojazdów elektrycznych są coraz częstsze. Elektryczne hulajnogi zaśmiecają chodniki większych miast Polski. Dzieje się tak dlatego ponieważ infrastruktura nie jest przygotowana na nowe pojazdy. Silniki eklektyczne posiadają olbrzymią moc i generować mogą duże prędkości. Nie tylko rozsądek jest ważny, ale również bezpieczne miejsca do jazdy, parkowania. Konieczne są również działania edukacyjne i informacyjne, aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom.

We wdrażaniu strategii elektromobilności niezwykle ważne jest również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dlatego gmina zamierza wykorzystywać energię odnawialną nie tylko w dziedzinie elektromobilności, ale również w budynkach użyteczności publicznej. Niezwykle ważne jest również wsparcie mieszkańców w tym zakresie. Nasza gmina ma stać się czysta i efektywna energetycznie.

Na spotkania zapraszamy również przedsiębiorców i osoby chętne do założenia własnej działalności gospodarczej. To właśnie wprowadzenie nowych technologii, zmian w przestrzeni może wykreować nowe firmy, które zajmą się elektromobilnością. Nie chodzi tylko o budowę pojazdów, ale ich obsługę, tworzenie wypożyczalni rowerów, tworzenie systemów informatycznych zarządzających infrastrukturą. W porozumieniu z ekspertami można stworzyć nowe produkty i pomysły, które również mogą zostać wsparte środkami zewnętrznymi.

Projekty naszej gminy mogą zostać wsparte Przez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.  Fundusz powstał na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Dzięki środkom z Funduszu zrealizowane będą działania wymienione m.in. w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli dokumentach implementujących do polskiego prawa założenia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki ? wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Dlatego wspólnie stwórzmy strategię i wyznaczany projekty, które będą wsparte w naszej Gminie. Na stronach internetowych naszej gminy umieszczane będą informacje o spotkaniach w ramach tworzenia Strategii. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych spotkaniach, dialog pozwoli nam na wspólną naukę, pozwoli stworzyć miejsce dobre do życia i pracy. 

Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew.docx

Back to top