Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015

  1. Uchwała Nr XXVII/273/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015
  2. Uchwała Nr XXVIII/276/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015
  3. Uchwała Nr XXXV/335/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015
  4. Uchwała Nr XXXIX/363/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015
  5. Uchwała Nr XXXV/271/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009 ? 2015
Back to top