Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Strażackie podsumowanie roku

19 stycznia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Zgierski Adam Świniuch, Prezes Zarządu Gminnego Ryszard Nowakowski, Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP Józef Dziemdziela, dowódca Jednostki Ratowniczo ? Gaśniczej w Ozorkowie Jarosław Jaczyński oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy. Strażacy podsumowali swoją działalność w 2016 roku oraz omówili plany na bieżący rok. W 2016 roku druhowie wyjeżdżali do różnego rodzaju zagrożeń łącznie 80 razy. Z budżetu Gminy Parzęczew na działalność gminnych jednostek OSP wydano ponad 97 tysięcy złotych. Ochotnicza Straż Pożarna w Parzęczewie otrzymała dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo ? Gaśniczego na wydatki bieżące w kwocie 7 120,00 oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 89 940,00 zł, za którą zakupiono sprzęt ratowniczy: zestaw PSP-R1 z deską, zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS oraz piłę do betonu STIHL TS 420. Podczas spotkania poruszono również temat możliwości pozyskania dofinansowania zakupu nowego samochodu ratowniczo ? gaśniczego dla OSP w Parzęczewie. Jednostka dysponuje obecnie dwoma takimi wozami. Jeden z nich służy strażakom już od 40 lat, dlatego od kilku lat druhowie starają się o dofinansowanie do zakupu nowego samochodu.

 

Back to top