Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sukces Parzęczewskiej Oświaty

 

SUKCES PARZĘCZEWSKIEJ OŚWIATY

Zakończenie roku szkolnego dla każdego ucznia, jego rodziców i nauczycieli jest wydarzeniem wyjątkowym. To czas podsumowania wyników w nauce po kilkumiesięcznych zmaganiach z wiedzą, własnymi słabościami i wyzwaniami. Wyjątkowość ta jest tym większa, że dokonania naukowe i sportowe są w naszej gminie zawsze doceniane i nagradzane. Za wybitne osiągnięcia oraz za wzorową postawę uczniowską absolwenci, jak co roku, zostali uhonorowani stypendiami przyznanymi przez Wójta Gminy Parzęczew, a także nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Uczniowski Klub Sportowy. Szczególnie cieszą tegoroczne imponujące wyniki zewnętrznych egzaminów końcowych, co napawa nas ogromną dumą i zadowoleniem.

   Egzaminy zostały przeprowadzone w kwietniu i przystąpiło do nich 53 uczniów gimnazjum i 43 ósmoklasistów.  Nasi uczniowie spisali się na medal, uzyskując najwyższe noty, znacznie wyższe od średnich wyników krajowych. Zajęliśmy I miejsce w województwie wg rankingu gmin z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie egzaminu gimnazjalnego. Z pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych uplasowaliśmy się na I miejscu w powiecie.  Wynik egzaminu z historii, wiedzy o społeczeństwie ?wyniósł 68,4%  i jest on wyższy od wyniku krajowego i wyniku w województwie łódzkim o 9,4%., od wyniku osiągniętego w powiecie zgierskim aż o 10,5%. W ten oto sposób uczniowie zdobyli 8 stanin-bardzo wysoki. Z języka polskiego uzyskali 72,5%,  jest to wynik wyższy od wyniku krajowego o 9,5%,  od wyniku w powiecie aż o 10,8% oraz o 2,5% od wyniku w województwie. Uczniowie z tej części egzaminu uzyskali również stanin 8-bardzo wysoki. W części przyrodniczej uzyskali 58,8% , jest to także stanin 8 -bardzo wysoki. Wynik tego egzaminu jest o 5,8% wyższy od wyniku w województwie łódzkim, o 9,8% od wyniku krajowego i o 11 % wyższy od wyniku osiągniętego w powiecie zgierskim. Z matematyki uzyskali stanin 6 (wyżej średni)- 45,1%, wynik jest wyższy od wyniku krajowego o 2,1% i od wyniku w powiecie o 3,3%.  Z języka angielskiego osiągnęli stanin 6, uzyskując 72,5% punktów.

Wyniki parzęczewskich ósmoklasistów są również ponadprzeciętne. Z języka polskiego uzyskali 72,8%, z matematyki- 55,4%, zajmując tym samym z obydwu przedmiotów I miejsce w powiecie. Zarówno z języka polskiego, jak i matematyki osiągnęli stanin 7- wysoki. Z języka angielskiego ich średni wynik wyniósł 61,5 %, co daje 6 stanin- wyżej średni.

Wieloletnia, intensywna  praca uczniów i nauczycieli  zakończyła się niebywałym sukcesem, co przełożyło się na na niezwykłą, pełną wzruszenia i emocji atmosferę towarzyszącą uroczystości zakończenia roku. Wszystkim naszym absolwentom gratulujemy tak wysokich  wyników i osiagnięć, życząc dalszych sukcesów oraz beztroskich wakacyjnych dni. Chcielibyśmy, aby zawsze pamiętali o tym, że: ?Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w siłę swoich marzeń?.

Małgorzata Antosik

Aleksandra Sroczynska- Kisser

Back to top